Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, στη συνεδρίαση των Τομεαρχών, ανακοίνωσε ότι το Συνέδριο του Κόμματος θα γίνει «στις 16 και 17 Δεκεμβρίου μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία, με διευρυμένη συμμετοχή πολιτών και χρήση πολλών τεχνολογικών καινοτομιών».Αναφέρθηκε στις θεματικές των Προσυνεδρίων και τόνισε ότι στόχος είναι «να ανοίξουμε, για άλλη μια φορά, τις πόρτες του Κόμματος σε νέους ανθρώπους και νέες ιδέες. Για να αποδείξουμε ότι διαθέτουμε και σχέδιο, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για να το υλοποιήσει». 
Λεπτομέρειες για την διοργάνωση των επτά Προσυνεδρίων, από τα οποία τα πέντε θα γίνουν στην Περιφέρεια και τα δύο στην Αττική, ανέπτυξε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος ορίστηκε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Α. Τα 7 Προσυνέδρια
Το 1ο Προσυνέδριο θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου, στη Νίκαια και θα έχει τίτλο: «Για τους Εργαζόμενους και τους Ανέργους».
Το 2ο θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου, στη Πάτρα και θα έχει τίτλο: «Για τους Νέους».
Το 3ο Προσυνέδριο θα γίνει στα Ιωάννινα και θα έχει τίτλο: «Για εκείνους που χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη».
Το 4ο Προσυνέδριο θα γίνει στα Ηράκλειο και θα έχει τίτλο: «Για τις Επιχειρήσεις και την Επανεκκίνηση της Οικονομίας».
Το 5ο Προσυνέδριο θα γίνει στη Λάρισα και θα έχει τίτλο: «Για τους Αγρότες και την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια».
Το 6ο Προσυνέδριο θα γίνει στην Ανατολική Αττική και θα έχει τίτλο: «Για την καθημερινότητα των Ελλήνων, την Ασφάλεια και την Ποιότητα Ζωής τους».
Το 7ο Προσυνέδριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και θα έχει τίτλο: «Για ένα Νέο Πατριωτισμό».
Στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου θα διοργανωθούν, πέραν των προσυνεδρίων, και ειδικές εκδηλώσεις για θέματα που απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση όπως για παράδειγμα η διαχείριση του μεταναστευτικού.

Β. Οι θεματικές των πρώτων Προσυνεδρίων
Στο 1ο Προσυνέδριο «Για τους Εργαζόμενους και τους Ανέργους», θα εξεταστούν οι θεματικές ενότητες:
1.Ο ιδιωτικός τομέας και οι επενδύσεις ως μοχλός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας
2.Πραγματικά δικαιώματα για τους εργαζομένους και ουσιαστικές ευκαιρίες για τους ανέργους
- Προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσα από τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας
- Το μέλλον της εργασίας: Για ένα «συμβόλαιο» μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων
3.Κατάρτιση και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων με ζήτηση στην αγορά εργασίας
Στο 2ο Προσυνέδριο «Για τους Νέους», θα εξεταστούν οι θεματικές ενότητες: 
1. Σύγχρονα, ευρωπαϊκά δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια
2. Επαγγελματική εκπαίδευση: Όλα από την αρχή
3. Τα Πανεπιστήμια πόλοι έρευνας, καινοτομίας και αριστείας
4. Αναστρέφοντας τη «Φυγή»: Πολιτικές για να γίνει η Ελλάδα ξανά ελκυστική για τους νέους
- Πώς θα δημιουργηθούν πολλές και καλές νέες δουλειές;

Γ. Τρόπος διεξαγωγής των Προσυνεδρίων
Η διεξαγωγή των Προσυνεδρίων θα γίνει σε μορφή ημερίδων με την πραγματοποίηση διαδοχικών ή και παράλληλων συνεδριάσεων, που θα καλύπτουν τις επιμέρους θεματικές ενότητες.
Σε κάθε ημερίδα θα διεξάγονται 3 ή 4 θεματικές συνεδριάσεις διάρκειας περίπου 90 - 120 λεπτών η κάθε μία.
Η κάθε θεματική συνεδρίαση θα χωρίζεται σε δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει σύντομες εισηγήσεις (περίπου 10 λεπτών η κάθε μια) από τον ή τους αντίστοιχους Τομεάρχες και από 3 εισηγητές - εμπειρογνώμονες, διακεκριμένους στο χώρο τους, ανεξάρτητα από την προγενέστερη κομματική τους επιλογή, υποδηλώνοντας - και με αυτό τον τρόπο - τη διεύρυνση του Κόμματος (μέγιστος χρόνος 45 λεπτά).
Στο δεύτερο μέρος θα δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης στους παρευρισκόμενους προκειμένου να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις και να κάνουν σύντομες τοποθετήσεις. Θα ακολουθούν οι απαντήσεις από τους εισηγητές (μέγιστος χρόνος 75 λεπτά).


Δ. Στοιχεία καινοτομίας
Ως προς την διεξαγωγή των Προσυνεδρίων υιοθετούνται σημαντικά στοιχεία καινοτομίας όπως:
- Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν θα εκφωνεί την γνωστή κλασσική ομιλία των Αρχηγών των Κομμάτων από το βήμα, αλλά θα συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, απαντώντας σε ερωτήσεις και αναπτύσσοντας δικές του σκέψεις για τα θέματα κάθε Προσυνεδρίου.
- Η σύνθεση του πάνελ κάθε θεματικής ενότητας δεν θα περιορίζεται στους αρμόδιους Τομεάρχες ή τα στελέχη από τις Γραμματείες του Κόμματος. Αντίθετα, ως ομιλητές και εισηγητές θα συμμετέχουν και πρόσωπα από τους χώρους της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης και της Κοινωνίας των Πολιτών.
- Τα θεματικά Προσυνέδρια, διαφοροποιούμενα από τα παραδοσιακά κομματικά συνέδρια, θα είναι ανοιχτά, όχι μόνο στα κομματικά στελέχη κάθε περιοχής, αλλά και σε πολίτες που δεν ανήκουν σε Κόμματα, αλλά μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των προγραμματικών μας θέσεων με την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία. Στα Προσυνέδρια θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν και διακεκριμένοι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό μέσω skype.
- Με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις διεργασίες των Προσυνεδρίων, θα τους ζητηθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα «τρέχει» για περίπου μια εβδομάδα πριν από κάθε Προσυνέδριο. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου θα παρουσιάζονται στην αντίστοιχη από άποψη θεματολογίας συνεδρίαση και θα αναρτώνται και ηλεκτρονικά.
- Πλήρης αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος κάθε Προσυνεδρίου. Χρήση ξεχωριστού hashtag για κάθε Προσυνέδριο. Δημιουργία micro-site για τα Προσυνέδρια όπου θα αναρτώνται η θεματολογία, το ερωτηματολόγιο, καθώς και τα κείμενα που θα προκύψουν μετά από κάθε Προσυνέδριο.
-Κατά τη διάρκεια των Προσυνεδρίων θα υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης των διεργασιών των προσυνεδρίων μέσω live streaming.
-Εισάγοντας επιπλέον στοιχεία διαδραστικότητας στην οργάνωση των Προσυνεδρίων, κατά τη διάρκεια κάθε θεματικής ενότητας θα δίνεται η δυνατότητα και στο ευρύτερο κοινό, πέραν των παρευρισκόμενων, να θέτει ερωτήσεις με ηλεκτρονικό τρόπο. Μέσο υποβολής των ερωτήσεων θα αποτελέσει το twitter, χρησιμοποιώντας το hashtag του Προσυνεδρίου.
-Μετά τη λήξη κάθε Προσυνεδρίου, θα δημοσιοποιούνται τα βασικά συμπεράσματα, καθώς και τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και θα διανέμονται στους συμμετέχοντες, μέσω ηλεκτρονικού newsletter, ενώ θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας.

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 82η Δ.Ε.Θ.


Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται από αύριο, Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 82ης Δ.Ε.Θ.
Αύριο, στις 10 το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.
Στις 11:00 θα μεταβεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Στις 12:30 θα βρεθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες.
Στις 13:30, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με μαθητές που διακρίθηκαν στην Μαθηματική Ολυμπιάδα και με φοιτήτριες της Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που - στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας τους - κέρδισαν ένα από τα πρώτα βραβεία σε παγκόσμιο διαγωνισμό αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού.
Στις 19:00 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
Το Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί περίπτερα της 82ης Δ.Ε.Θ.
Στις 19:30 θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».
Την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου στις 13:00, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Η συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στους αγώνες του Έθνους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γραμματεία μας στην προσπάθεια της να αναδείξει τις διαχρονικά άρρηκτες σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση «Μνήμης και Τιμής» με θέμα:

«Η συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στους αγώνες του Έθνους»

στο Imperial Palace Hotel (Αντιγονιδών 13 Θεσσαλονίκη)
τη Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης 19:30 και λήξη 20:45

Μέρος Α
Έκθεση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού

Μέρος Β
Χαιρετισμοί - Ομιλίες
Λευτέρης Αυγενάκης Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ., Βουλευτής Ηρακλείου
Κώστας Τσιάρας Γραμματέας Κ.Ο. Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Καρδίτσας,
Αντώνης Μανδρίτης Γενικός Πρόξενος Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη,
Ανδρέας Γερμανός Φιλόλογος – Εκδότης,
Δημήτρης Ευσταθίου Ιατρός χειρουργός, Δντης Ε.Σ.Υ., π. Πρόεδρος Κυπριακής Εστίας,
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου  Διεθνολόγος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Συντονιστής
Τάκης Σκανδαλάκης  Γραμματέας Οικουμενικού Ελληνισμού, Καθηγητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., π. Υφ. Εξωτερικών.

Οργανωτική Επιτροπή
Α. Πολίτης, Δ. Τσούτσια, Θ. Ταπανίδης, Ό. Παπασάββας,
Α. Αβρααμ, Β. Μαστρογιάννη, Α. Σταματάκος

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Η οικονομική ισχύς της Ελλάδας και η θέση της στα Βαλκάνια


ΟΙ εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών ως μοχλός ανάπτυξης. Συνδιαμόρφωση μιας νέας νομικής κουλτούρας


Στα πλαίσια διεξαγωγής της Δ.Ε.Θ. και της παρουσίας του Προέδρου μας σ’ αυτήν, η Γραμματεία Επιστημονικών Φορέων διοργανώνει εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου στις 19:30 με θέμα:

«ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» 
Ομιλητές : Καραγκούνης Κώστας, Βουλευτής Ν.Δ. Αν. Τομεάρχης, Δικαιοσύνης Ν.Δ.
Βαλεργάκης Νίκος, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Βλαχογιάννης Εμμανουήλ, Επιχειρηματίας, α’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ
Κλαμαρής Νίκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, τ. Πρόεδρος Νομικής
Σχολής Αθηνών, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Οικονομολόγων.
Την εκδήλωση συντονίζει ο Κώτσηρας Γιώργος, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής Σχολής Αθηνών, Αν. Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων Ν.Δ.


Την εκδήλωση χαιρετίζουν:
Αυγενάκης Λευτέρης, Βουλευτής Ηρακλείου, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής
Κωστόπουλος Νίκος, Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Κινηματοθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (Εθνικής Αμύνης 1, Θεσ/νικη).

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης - Ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας

Η Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
στο πλαίσιο των δράσεών της με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα
"Ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης - Ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας"
με ομιλητές
Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτή ΝΔ
Χρήστο Σταϊκούρα, Βουλευτή, Τομεάρχη Οικονομικών ΝΔ
την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 19:30
στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζα Πειραιώς, Κατούνη 12-14, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη

Μαρία Συρεγγέλα
Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων

Από Την Ελλάδα Της Κρίσης Στην Ελλάδα Του Αύριο»


Η ΟΝΝΕΔ ανακοινώνει τη διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Από την Ελλάδα της κρίσης στην Ελλάδα του Αύριο», τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Δ’, Αίθουσα 1).
Με τη συνδρομή 16 νέων επαγγελματιών προερχόμενων από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και από όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, ο Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστής Χατζηδάκης θα αναπτύξει τις προοπτικές της Ελλάδας για την επόμενη ημέρα και θα απαντήσει στα ερωτήματα της νέας γενιάς για την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και το ρόλο του Κράτους για τη μετάβαση από την κρίση στην ευημερία. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στην αγορά και τον επαγγελματικό στίβο, διοργανώνουμε μια διαφορετική συζήτηση μεταξύ ισότιμων ομιλητών από την οποία μπορούν να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για την επόμενη μέρα.

Η παρουσία όλων, και ιδίως των νέων ανθρώπων, καθώς και ένας ειλικρινής διάλογος για τα υπαρκτά προβλήματα και τις πραγματικές ευκαιρίες, μπορούν να δώσουν το στίγμα της προσπάθειας που γίνεται για να κερδίσουμε πίσω το μέλλον μας, για την Ελλάδα του αύριο.

Ακολουθούν τα ονόματα των νέων επαγγελματιών που θα λάβουν μέρος στο διάλογο:
Γιώργος Παπαδημητρίου, Δικηγόρος
Φίλιππος Φαραζούμης, Αυτοκινητιστής – Μέτοχος ΚΤΕΛ Πιερίας
Βασίλης Τσούγκας, Αγρότης
Αργύρης Γεωργακάς, Μελισσοκόμος
Φένια Παράσχου, Ελεύθερη Επαγγελματίας (Ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου)
Ιωάννης Λάσπας, Ξενοδόχος
Άκης Αργυρός, Πολιτικός Μηχανικός
Ηλίας Ιγνατιάδης, Γεωπόνος
Δημήτρης Μενεξόπουλος, Επιχειρηματίας (Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών)
Δημήτριος Δαρμουσλής, Επιχειρηματίας (Καλλιέργειες μυδιών και εξαγωγές)
Δημήτρης Ζουζούλας, Ειδικευόμενος ιατρός μαιευτικής – γυναικολογίας
Θανάσης Καρανάσιος, Κέντρο σεμιναρίων και εύρεσης εργασίας
Χριστίνα Γιαννέλου, Φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ
Σοφία – Μαρία Δρίτσα, Άνεργη
Ιωσήφ Αλ Μοχάμαντ, Οδοντίατρος
Κυριάκος Τσέρνος, Έμπορος – Πολιτικός Μηχανικός

Τα Ελληνικά Αγροτικά Προϊόντα ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές


Η προσφορά της Εκκλησίας, των Ενόπλων δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Κοινωνικών Ομάδων στην Ελλάδα της Κρίσης


Νέες ευκαιρίες-ποιότητα στην εργασία

Η Γραμματεία Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
σας προσκαλεί
την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 19.00
στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
σε εκδήλωση με θέμα :
«Νέες ευκαιρίες-ποιότητα στην εργασία»
Ομιλητές:
o Γιάννης Βρούτσης, Τομεάρχης Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας- Βουλευτής Κυκλάδων
o Θόδωρος Καράογλου, Αναπληρωτής Τομεάρχης Εργασίας - Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
o Θόδωρος Αμπατζόγλου, Μέλος του Τομέα Εργασίας και πρώην Διοικητής ΟΑΕΔ.
o Δημήτρης Μπρούσας, Αντιπρόεδρος Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι :
o Λευτέρης Αυγενάκης Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ.,
Βουλευτής Ηρακλείου
o Σάββας Αναστασιάδης Αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών, Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης
o Φάνης Παπάς Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Μέλος Π.Ε. ΝΔ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Τσίπρας στη ΔΕΘ. Το ετήσιο ραντεβού με το ψέμα!

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Συνάντηση του Προέδρου της Ν.Δ. με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας
Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Μακεδονίας. Στην εισηγητική του τοποθέτηση ανέφερε τα εξής:
«Βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, για να έχω μαζί σας μια ουσιαστική - πιστεύω - συζήτηση, ενόψει της προετοιμασίας που κάνει το Κόμμα μας για τη Δ.Ε.Θ. Όπως θυμάστε πέρυσι, στην αντίστοιχη συνάντηση που είχαμε κάνει στην Αθήνα, είχα δεσμευτεί ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και προσβλέπω ότι θα είναι μια συζήτηση ουσιαστική, μακριά από επικοινωνιακή διαχείριση τέτοιων συζητήσεων, η οποία θα δώσει έμφαση σε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις.
Πέρυσι, στη Δ.Ε.Θ. είχα δεσμευτεί να υπογράψω με την ελληνική κοινωνία, αλλά και με τους παραγωγικούς φορείς μια Συμφωνία Αλήθειας. Στον πυρήνα αυτής της Συμφωνίας Αλήθειας είναι η κεντρική αφετηρία ότι από μένα θα ακούτε μόνο προτάσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν την επόμενη μέρα. 
Έχουμε κάνει πολύ δουλειά, αυτόν τον τελευταίο χρόνο, ώστε να προχωρήσουμε στην εξειδίκευση του προγράμματός μας, σε μια σειρά από τομείς. Και, βέβαια, και ενόψει της ομιλίας μου στη Δ.Ε.Θ. θα είναι και αυτή μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα το σχέδιό μας για το πως οραματιζόμαστε την Ελλάδα της επόμενης μέρας. 
Δεν θα πω πολλά στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, ούτε θα κάνω ανάλυση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης. Γνωρίζετε, καλύτερα από μένα, ποιες είναι οι πραγματικές δυσκολίες στην οικονομία. Πόσο έχει επιβαρύνει η υπερφορολόγηση την επιχειρηματική δράση. Πόσο ακριβό είναι το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Πόσο δύσκολο είναι κάποιος να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην πατρίδα μας. 
Και εμείς σε αυτά θέλουμε να εστιαστούμε. Πως θα προσελκύσουμε επενδύσεις; Πως θα δημιουργήσουμε δουλειές; Πως θα συμμαζέψουμε το Κράτος; Πως θα μειώσουμε τη φορολογική επιβάρυνση; Πως θα δημιουργήσουμε ένα κλίμα πιο φιλικό προς την επιχειρηματικότητα;
Εμείς έχουμε ξεκάθαρη ταυτότητα. Πιστεύουμε στη δύναμη της ιδιωτικής οικονομίας. Πιστεύουμε ότι μαζί, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, μπορούν να βάλουν ξανά την Ελλάδα σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. 
Άρα, η δική μας ταυτότητα είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Δεν ανακαλύψαμε εμείς, πρόσφατα, την επιχειρηματικότητα, ούτε τις επιχειρήσεις. Και είμαστε οι μόνοι, οι οποίοι μπορούμε να φέρουμε σε πέρας ένα ρεαλιστικό, τολμηρό σχέδιο μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, που θα επιτρέψουν στην πατρίδα μας να αξιοποιήσει τα μεγάλα αναξιοποίητα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Και αυτό αφορά, ιδιαίτερα τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία μόνο να κερδίσει έχει από την εφαρμογή του δικού μας προγράμματος». 
Επίσης ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τις προτεραιότητες για την προσέλκυση επενδύσεων: 
«Στην κορυφή», είπε ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, «είναι η πολιτική σταθερότητα και μια αποφασισμένη και τολμηρή μεταρρυθμιστική Κυβέρνηση, η οποία θα υλοποιήσει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα πιστεύει και το οποίο θα είναι εθνικής ιδιοκτησίας. Δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις, “τραβάτε με κι ας κλαίω”. Δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις, με το μισό Κόμμα απέναντι, με διστακτικότητα, με έλλειψη βασικής κατανόησης, για το πως δουλεύουν η ελεύθερη οικονομία, η αγορά και οι κανόνες της. Η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη προϋπόθεση σήμερα για να κάνει η Ελλάδα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα στο μέλλον». 
«Εκτός από αυτό», συνέχισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, «χρειάζονται 3 πράγματα ακόμα: φορολογία, ρευστότητα, επενδυτικό περιβάλλον. Απλά πράγματα, απλές κουβέντες».
Ειδικότερα, για τη φορολογία ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι μη ελκυστικός προορισμός για οποιαδήποτε επένδυση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις ξένες επενδύσεις. Αναφέρομαι στις εγχώριες επενδύσεις… Από πέρυσι, έχω δεσμευτεί για μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις, από το 29%, στο 20% εντός μια διετίας. Έχω δεσμευτεί για τη μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 15% στο 5%. Και έχω δεσμευτεί, επίσης, για την αύξηση του ορίου υπαγωγής στο Φ.Π.Α., στις 25.000 ευρώ, κάτι το οποίο θα διευκολύνει ιδιαίτερα τις πολύ μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες».
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι μειώσεις των φόρων θα χρηματοδοτηθούν «μέσα από ένα συμμάζεμα των κρατικών δαπανών» και πρόσθεσε: «Δεν έχω δυσκολία, προσωπικά, να μιλήσω για ένα πιο λιτό και αποτελεσματικό Κράτος. Δεν φαντάζομαι μια οικονομία στην οποία ένα μεγάλο σπάταλο Κράτος θα απομυζά τα χρήματα των φορολογούμενων και των επιχειρήσεων, προκειμένου να συντηρεί και να διαιωνίζει την ύπαρξή του. Μακριά από μένα τέτοιες λογικές. Για αυτό, με τη σημερινή Κυβέρνηση - παρά τις όποιες μεταλλάξεις επιχειρούνται το τελευταίο διάστημα - μας χωρίζει άβυσσος ως προς τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ρόλο του Κράτους και το ρόλο της ελεύθερης οικονομίας». 
«Ρευστότητα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, «παρέχει το τραπεζικό σύστημα και όχι άλλοι πόροι χρηματοδότησης, όπως οι σημαντικοί πόροι μέσα από το ΕΣΠΑ. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των “κόκκινων δανείων” είναι απολύτως καθοριστική, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους και να κάνουν μια καινούρια αρχή, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις, οι οποίες είναι βιώσιμες και οι οποίες μπορούν πραγματικά να έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. 
Θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο νόμο για τα “κόκκινα δάνεια”... Σε κάθε περίπτωση, η επιχειρηματική αναδιάρθρωση πρέπει, πάνω από όλα, να αναγνωρίζει τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να επιβιώσει και να διακριθεί, σε περίπτωση που γίνουν κάποιες ρυθμίσεις για τα δάνεια και σε περίπτωση που θα μπορεί να προσελκύσει νέα κεφάλαια. Και, υπάρχουν, πολλές τέτοιες επιχειρήσεις – μικρές και μεγάλες – οι οποίες είναι κατά βάση υγιείς και θα μπορούσαν μέσα από μια αναδιάρθρωση δανείων να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία». 
Για το θέμα των αδειοδοτήσεων, τόνισε ότι «όσοι ασχολούνται, ειδικά με τον τομέα της μεταποίησης, γνωρίζουν καλά, σήμερα, ποια είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Είναι μια πραγματικότητα, η οποία δυσχεραίνει το επιχειρείν, κάθε μέρα και σας υποχρεώνει, ως επιχειρηματίες, να αναλώνετε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου σας σε συναλλαγές και σε επαφές με το Δημόσιο από ό,τι θα έπρεπε. 
Υπάρχει και μια διάσταση που πολλοί δεν αντιλαμβάνονται. Και είναι η διάσταση του κόστους του χρήματος. Όταν σχεδιάζεις μια επένδυση και προσελκύεις κάποιον επενδυτή, πας σε μια τράπεζα και κάνεις ένα business plan. Αυτά τα οποία ανακάλυψε ο κ. Φλαμπουράρης χθες σε συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση. Το πρώτο πράγμα, το οποίο κοιτάς είναι ποιος είναι ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης και ποια είναι η διαδικασία αποπληρωμής της επένδυσης. Αν μια επένδυση που σχεδιάζεις να την κάνεις σε ένα χρόνο, την κάνεις σε τέσσερα, η επένδυση έχει πάει στράφι. Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομικός αναλυτής για να το αντιληφθείς αυτό. Αρκεί να έχεις μια στοιχειώδη επαφή με την πραγματική οικονομία και να εισπράττεις τα μηνύματα». 
Αναφορικά με τον ακατάσχετο λογαριασμό, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Από τη στιγμή που δίνουμε έμφαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές είναι απολύτως λογικό να υπάρχει ένας ακατάσχετος λογαριασμός, ο οποίος θα επιτρέπει στην επιχείρηση να κάνει τα απολύτως βασικά. Να πληρώνει τις υποχρεώσεις της. Να πληρώνει τους εργαζόμενους της». 
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τη δέσμευση του κ. Τσίπρα στη Δ.Ε.Θ. το Σεπτέμβριο του 2016. «Καταλαβαίνω» είπε, « ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας πονεμένος τόπος για τον πρωθυπουργό. Διότι είναι ο τόπος εκείνος, ο οποίος θυμίζει τη συστηματική διάψευση των δικών του προβλέψεων για το τι θα γίνει στο μέλλον. Και έχω την εντύπωση ότι κάτι αντίστοιχο θα ακούσουμε και φέτος. Φαντάζομαι ότι ο πρωθυπουργός φέτος θα μας πει ότι βγαίνουμε από τα Μνημόνια, όταν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι έχει υπογράψει δημοσιονομικά μέτρα ύψους 5,1 δις ευρώ για το 2019 και το 2020. Φαντάζομαι ότι ο πρωθυπουργός θα μας πει ότι θα ολοκληρώσει γρήγορα την τρίτη αξιολόγηση, όταν η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση τράβηξαν πάρα πολλούς μήνες, σχεδόν ένα χρόνο η κάθε μια, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Και θα μας πει ο πρωθυπουργός ότι ξαφνικά ανακάλυψε τη σημασία των επενδυτών και των επενδύσεων, όταν συστηματικά η μισή Κυβέρνηση υπονομεύει τις επενδύσεις και όταν λίγα χιλιόμετρα από εδώ υπάρχει μια μεγάλη παραγωγική επένδυση της Eldorado Gold…».

Εισηγητική τοποθέτηση του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνάντηση με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας.

Συνάντηση του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των σωματείων εργαζομένων στην «Ελληνικός Χρυσός».