Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Web T.V.

Επισκεφθείτε την Διαδικτυακή Τηλεόραση (WebT.V.)
της ΝΟ.Δ.Ε. Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης

και παρακολουθήστε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό
www.youtube.com/nodethess