Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού κ Αντώνη Σαμαρά στο Ελληνοκινεζικό Φόρουμ για τις Θαλάσσιες Πολιτικές