Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

Δήλωση του Προεδρεύοντος της ΚΕΦΕ της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννη Τραγάκη