Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ευχές

τοιχογραφία του ύμνου 16ου αι. , Καθολικό Ιεράς Μονής Δοχειαρίου , Άγιον Όρος
τράπεζα Ιεράς Μονής Διονυσίου, Άγιον Όρος

«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ως ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς;
ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει
οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην , ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον , ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.»
(Ιδιόμελο Εσπερινού Χριστουγέννων (ήχος β')

Καλά Χριστούγεννα
&
Ευλογημένος ο Καινούριος Χρόνος 2017
με υγεία και προκοπή

Τάσος Εμμανουηλίδης
Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης
της Νέας Δημοκρατίας