Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Ευχές από ΝΟ.Δ.Ε. Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Ανάσταση του Κυρίου–Μεγάλο Μετέωρο 1483 

Ανέστη Χριστός και Ζωή πολιτεύεται!
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τάσος Εμμανουηλίδης

Δικηγόρος

Πρόεδρος Νο.Δ.Ε. Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης

της Νέας Δημοκρατίας