Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΝΟ.Δ.Ε. Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης

Αποχαιρετούμε τον Πολιτικό που έδωσε νόημα στην συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων, τον Ηγέτη που οριοθέτησε την αξία της ειλικρίνειας στην πολιτική και τον Άνθρωπο ο οποίος προσδιόρισε τις πολιτικές επιλογές και ηθικούς κώδικες των νεανικών μου χρόνων στην Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

Αναστάσιος Εμμανουηλίδης
Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης
Δικηγόρος