Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Εισήγηση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου