Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Διάλογος για τη νέα δομή των Περιφερειακών Οργανώσεων

 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών και της δημιουργίας ενός νέου μοντέλου διοίκησης των περιφερειακών οργανώσεων, ζητείται η γνώμη όλων των μελών των Νομαρχιακών Συνελεύσεων προκειμένου να συνδιαμορφωθεί η τελική πρόταση.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πρέπει να γίνει μέχρι και την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 και για το σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η εγγραφή των πραγματικών στοιχείων κάθε χρήστη. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο τα μέλη των Νομαρχιακών Συνελεύσεων, που τα στοιχεία τους θα επαληθευτούν.