Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα Δημοκρατία: 40 χρόνια προσφοράς και ευθύνης

http://www.youtube.com/watch?v=Nb5pWk3YDEg