Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ομιλία του κ. Μάρκου Βερέμη, Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Upstream Α.Ε., στο 12ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Νέα Επιχειρηματικότητα»