Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Διάγγελμα Κ. Μητσοτάκη για την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την Προεδρία της Δημοκρατίας