Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Παρουσίαση Κοινωνικής Πρότασης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ


Σε εποχές που η κοινωνία μας δοκιμάζεται καθημερινά από τις συνέπειες της κρίσης είναι βασικό καθήκον της Πολιτείας να θεσπίσει μέτρα με τα οποία θα θωρακίσει τους νέους που σπουδάζουν. Πρόκειται για τη γενιά που θα αποτελέσει το αύριο της Ελλάδας και την ελπίδα για την ανάκαμψη της χώρας.
Σε αυτά τα πλαίσια, με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε η γενιά που τα αλλάζει όλα» πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, παρουσία 1.500 φοιτητών, η παρουσίαση της Κοινωνικής Πρότασης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ όπου ως επίκεντρό έχει τον ίδιο τον φοιτητή. Στόχος μας είναι να μπουν οι βάσεις ώστε να αποκτήσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση ένα κοινωνικό χαρακτήρα ώστε όλοι οι νέοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τα ίδια προνόμια στη μόρφωση.
Ειδικότερα, ορισμένα βασικά σημεία της κοινωνικής πρότασης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι:

Κοινωνική Μέριμνα για τους φοιτητές και σπουδαστές:
-Οικονομική ενίσχυση των φοιτητών – σπουδαστών με τη χρήση προαιρετικών άτοκων δανείων.
-Ειδική μέριμνα για φοιτητές - σπουδαστές που οι γονείς τους είναι άνεργοι ώστε να μπορούν να παίρνουν το επίδομα ενοικίου
-Μέσα από τη σύμπραξη των ιδρυμάτων και ιδιωτών (ΣΔΙΤ) δημιουργία νέων εγκαταστάσεων με εστίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία.
-Διεύρυνση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνονται
δεκτοί οι φοιτητές και οι σπουδαστές στις φοιτητικές εστίες.
-Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
-Επαναφορά της επιδότησης φορητών υπολογιστών.
-Παροχή δωρεάν πακέτων εκμάθησης στους φοιτητές-σπουδαστές.
-Μείωση 10% στα παράβολα για τις συναλλαγές των φοιτητών με το δημόσιο
-Επανεξέταση των κριτηρίων μετεγγραφής
-Δημιουργία Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών - σπουδαστών σε
κάθε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ
-Αξιοποίηση μη χρησιμοποιούμενων χώρων στα Ιδρύματα για τη δημιουργία υποδομών ατομικής και ομαδικής άθλησης
-Μείωση των φοιτητικών εισιτηρίων σε αστικά και υπεραστικά ΜΜΜ κατά 50%.
-Ενίσχυση της φοιτητικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας:
-Απασχόληση προπτυχιακών Φοιτητών - Σπουδαστών σε ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ.
-Μερική απασχόληση φοιτητών ή σπουδαστών στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη των Ιδρυμάτων.
-Οργάνωση προγραμμάτων παροχής εθελοντικής εργασίας προς κοινωφελείς φορείς και ιδρύματα.
-Ευέλικτα προγράμματα μαθημάτων για τους εργαζόμενους φοιτητές – σπουδαστές.
-Προσμέτρηση της πρακτικής άσκησης ως προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα.
-Ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας (Startups) 
 
Παροχή πιστοποίησης ατομικών δεξιοτήτων:
-Απόκτηση Επάρκειας Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
-Δημιουργία Κέντρων Γλωσσομάθειας 
Μεταρρυθμίσεις για βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας:
-Δημιουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) .
-Σύσταση ειδικής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (ΑΔΑ) για την προάσπιση των συμφερόντων των φοιτητών και σπουδαστών.
-Απλούστευση των διαδικασιών και ελαχιστοποίηση της χρονικής τους διάρκειας για την εξυπηρέτηση φοιτητών και σπουδαστών με αναπηρία
-Δημιουργία της «Κάρτας Φοιτητή - Σπουδαστή». 
 
Αποτελεσματικότερη Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας:
-Ριζική αναμόρφωση των Γραφείων Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.
-Ύπαρξη Συμβούλου Σταδιοδρομίας
-Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
-Διαβάστε ολόκληρη την Κοινωνική Πρόταση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στην ιστοσελίδα: http://dap.gr/koinoniki-protasi