Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Παρατηρητήριο Οικογενειακού Προϋπολογισμού-Ενημερωτικό 1

Πως επηρεάστηκε ο Οικογενειακός Προϋπολογισμός από το ύψος του Πληθωρισμού κατά τον μήνα Μάρτιο 2013.
Επειδή ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το γενικό επίπεδο των τιμών, των αγαθών και των υπηρεσιών που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί το μέσο νοικοκυριό, είναι απαραίτητο ο Έλληνας καταναλωτής, προκειμένου να κάνει σωστή διαχείριση των πόρων του, να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (δηλαδή το ύψος του πληθωρισμού) σε μηνιαία βάση.
Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, για το μήνα Μάρτιο 2013 παρουσίασε μείωση κατά 0,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη για τον μήνα Μάρτιο του 2012.
Επιπρόσθετα, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2012 – Μαρτίου 2013 σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 – Μαρτίου 2012 παρουσίασε αύξηση κατά 1% έναντι αύξησης 2,7%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα
Ειδικότερα, κατά τον μήνα Μάρτιο 2013 οι κάτωθι επιμέρους δείκτες μειώθηκαν ως εξής:
· Κατά 3,5% της ομάδας «Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες»
· Κατά 4,6% της ομάδας «Υγεία»,
· Κατά 2,1% της ομάδας «Μεταφορές»,
· Κατά 5,1% της ομάδας «Επικοινωνίες»,
· Κατά 2,9% της ομάδας «Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες»,
· Κατά 4,0% της ομάδας «Εκπαίδευση»,
· Κατά 1,2% της ομάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια»
· Κατά 2,4% της ομάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες»
Κατά τον μήνα Μάρτιο 2013 οι κάτωθι επιμέρους δείκτες αυξήθηκαν ως εξής:
· Κατά 0,3% της ομάδας «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά»,
· Κατά 4,8% της ομάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός»
· Κατά 2,1% της ομάδας «Ένδυση και υπόδηση»
· Κατά 8,0% της ομάδας «Στέγαση»,