Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Εκλογές ΔΗΜ.Τ.Ο. Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Θεσσαλονίκης

Η διαδικασία ανάδειξης των πενταμελών Συμβουλίων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.) της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στα γραφεία της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Θεσσαλονίκης στην οδό Μητροπολίτου Ιωσήφ 8 ( 3ος όροφος ) και ώρα 12:00-17:00. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε η Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Δικαίωμα εκλέγειν για την ανάδειξη των πενταμελών Συμβουλίων. έχουν όσες και όσοι είναι εγγεγραμμένες/οι στα Δημοτικά Μητρώα Μελών Ο.Ν.ΝΕ.Δ. (ΔΗ.Μ.Μ.Ο.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην εκδοθείσα εγκύκλιο.