Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Φάρμακα και εμβόλια στους "Γιατρούς του Κόσμου" από τη Διοικούσα Ν.Δ. Θεσσαλονίκης