Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Επιχειρώ αλλιώς-Παρουσίαση 40 προτάσεων για την επιχειρηματικότητα και τις αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει