Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Πληροφορίες σχετικά με προεγγραφές ειδικών κατηγοριών για τις εκλογές ανάδειξης προέδρου Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

 
Πληροφορίες σχετικά με τις προεγγραφές ειδικών κατηγοριών
Οι Ειδικές Κατηγορίες που χρειάζονται προεγγραφή για να έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές ανάδειξης προέδρου της 26ης Μαΐου 2013 είναι οι εξής:

1. Κατηγορία «16-18», ήτοι γεννηθέντες από 1/1/1996 έως και 31/12/1997
2. Κατηγορία «Έλληνες Ομογενείς 16-32», ήτοι γεννηθέντες από 1/1/1981 έως και 31/12/1997
3. Κατηγορία «Κύπριοι Πολίτες 16-32», ήτοι γεννηθέντες από 1/1/1981 έως και 31/12/1997

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Κατηγορία «16-18»: Αστυνομική Ταυτότητα
2. Κατηγορία «Έλληνες Ομογενείς 16-32»: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ροζ Κάρτα)
3. Κατηγορία «Κύπριοι Πολίτες 16-32»: Διαβατήριο Κυπριακής Δημοκρατίας

Τόπος-Ώρες Προεγγραφών
Α. Λεκανοπέδιο Αττικής: Κεντρικά Γραφεία Νέας Δημοκρατίας και ώρες: 10.00 – 19.00 πλην Σαββάτου και Κυριακής
Β. Θεσσαλονίκη: Γραφεία Διοικούσας Νέας Δημοκρατίας και ώρες : 10.00– 19.00 πλην Σαββάτου και Κυριακής
Γ. Υπόλοιπη Ελλάδα: Γραφεία ΝΟΔΕ ανά την Επικράτεια και ώρες: 17.00 – 20.00 πλην Κυριακής
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στα ανωτέρω σημεία αυτοπροσώπως με επίδειξη των όσων αναφέρονται για κάθε κατηγορία, θα συμπληρώνουν το έντυπο Αιτήσεως Προεγγραφής και θα το υπογράφουν. Κατά τη διαδικασία υποδοχής αιτήσεων προεγγραφών μπορούν να παρευρίσκονται και να επιβλέπουν ένας εκπρόσωπος των υποψηφίων για την Προεδρεία της ΟΝΝΕΔ.
Οι προεγγραφές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 15/5/2013 και θα λήξουν την Τρίτη 21/5/2013.