Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

2η Συνεδρίαση Οργανωτικής Επιτροπής Εκτάκτου Συνεδρίου

Δήλωση του Εκπροσώπου της Ν.Δ. κ. Γ. Κουμουτσάκου για τις εργασίες της δεύτερης συνεδρίασης της Οργανωτικής Επιτροπής του Έκτακτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου:

«Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Έκτακτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου για την εκλογή Προέδρου του κόμματος της Ν.Δ., υπογραμμίζουν και εξαίρουν το υψηλό αίσθημα ευθύνης της κας Ντ. Μπακογιάννη, του κ. Δ. Αβραμόπουλου, του κ. Αντ. Σαμαρά και του κ. Π. Ψωμιάδη, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση της Επιτροπής να εκθέσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους, ως συμβολή τους στην επίτευξη του κοινού στόχου όλων για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του Συνεδρίου και ταυτόχρονα για τη διασφάλιση της αρραγούς ενότητας του κόμματος.

Η Οργανωτική Επιτροπή κατέληξε στις εξής αποφάσεις:

  1. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου έχουν όλα τα μέλη του κόμματος.
  2. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου το αργότερο ως την 20η ώρα της 15ης Οκτωβρίου 2009.

Για να γίνει και τυπικά δεκτή η υποψηφιότητα, πρέπει να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο ως την 20η ώρα της 22ης Οκτωβρίου 2009, συνοδευόμενη από τις υπογραφές 50 Συνέδρων.

Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υπογράψει μία μόνον υποψηφιότητα.

  1. Ξεκινά άμεσα από τα αρμόδια Όργανα του κόμματος η διαδικασία συγκρότησης καταλόγου συνέδρων, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό.

Πέραν αυτών, η Οργανωτική Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, λαμβάνοντας υπόψη και τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που κατέθεσαν τα τέσσερα προαναφερθέντα στελέχη σχετικά με τη συμμετοχή της βάσης του κόμματος στην εκλογή Προέδρου πράγμα για το οποίο μπορεί να αποφασίσει μόνον το Συνέδριο του κόμματος.

Η συζήτηση και γι’ αυτό το θέμα θα συνεχιστεί στην προσεχή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής που καθορίστηκε για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 12η μ.μ.».