Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Μετακινήσεις Ετεροδημοτών

Η διανομή εισητηρίων για όλους τους προορισμούς και τα μέσα μεταφοράς
θα γίνεται από τα γραφεία Ετεροδημοτών στην οδό Ερμου 75, Θεσσαλονίκη.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Α) Γραμματεία Ετεροδημοτών
1. 2310 286-166
2. 2310 282-909
3. 2310 282-910
4. Fax: 2310 286-120

B) Κ.Τ.Ε.Λ.
1. 2310 282-961
2. 2310 282-901
3. Fax: 2310 286-120

Γ) Πλοία
1. 2310 282-993
2. Fax: 286-120

Δ) Ο.Σ.Ε.
1. 2310 282-983
2. Fax: 2310 286-120

E) Αεροπορικά
1. 2310 281-054
2. 2310 282-968
3. 2310 229-918
4. 2310 281-097
5. Fax: 2310 281-069

ΣΤ) Απόδημοι
1. 2310 281-091
2. 2310 222-849
3. Fax 2310 281-069
4. Fax 2310 281-097