Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Ενημέρωση Συνέδρων

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του καταλόγου των μελών του Εκτάκτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου 2009.

Οι επιμέρους κατάλογοι των Συνέδρων έχουν αναρτηθεί στις Γραμματείες του κόμματος, στα γραφεία των Περιφερειακών Οργανώσεων και στα γραφεία της ΟΝΝΕΔ.

Η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις επί του καταλόγου, σύμφωνα με την απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, λήγει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 12η μεσημβρινή. Οι πιθανές ενστάσεις υποβάλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή, στα Κεντρικά Γραφεία του κόμματος (Ρηγίλλης 18) ή στο fax 210-7418197.

Πληροφορίες για τον κατάλογο των Συνέδρων, στις αντίστοιχες Γραμματείες του κόμματος, στην ΟΝΝΕΔ και στη Διεύθυνση Πληροφορικής του κόμματος, καθημερινές από 9:00 π.μ. έως 09:00 μ.μ. και αργίες από 09:00 π.μ. έως 05:00 μ.μ.

1. Γραμματεία Οργανωτικού: 210-5285313
2.
Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων: 210-5285406
3.
Γραμματεία Αυτοδιοίκησης: 210-5285388
4.
Γραμματεία Αγροτικού: 210-5285493
5.
Γραμματεία Συνδικαλισμού: 210-5285312
6.
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού: 210-5285484
7.
Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων: 210-5285435
8.
Γραμματεία Τέως Βουλευτών & Πολιτευτών: 210-5285429
9. Ο.Ν.ΝΕ.Δ.: 210-3312779
10. Διεύθυνση Πληροφορικής: 210 7418161-3