Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Κώστας Καραμάνλης
Η Ελπίδα δε Χαρίζεται, Κερδίζεται.

Καμία Ψήφος Χαμένη.

Καμία Ψήφος Χαρισμένη.

Κώστας Καραμανλής