Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής

Συγκαλείται ενόψει του Εκτάκτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009, 11 π.μ. (ξενοδοχείο Caravel ), με αντικείμενο την έγκριση εισήγησης προς το Συνέδριο για την αναθεώρηση των διατάξεων του Καταστατικού, σχετικά με την εκλογή Προέδρου του Κόμματος.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

· Ομιλία του Προέδρου

· Εισήγηση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Εκτάκτου Συνεδρίου, με την οποία παρουσιάζεται η κοινή και ομόφωνη πρόταση των τεσσάρων υποψηφίων Προέδρων ως προς την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού για την εκλογή Προέδρου του Κόμματος.

· Τοποθέτηση των τεσσάρων υποψηφίων πάνω στην πρόταση στην οποία ομόφωνα κατέληξαν.

· Απόφαση επί της πρότασης τροποποίησης των διατάξεων του Καταστατικού.