Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Ολοκλήρωση Σύνταξης Καταλόγων

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του καταλόγου των μελών του Εκτάκτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου 2009 και βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Οι επιμέρους κατάλογοι των Συνέδρων έχουν αναρτηθεί στις Γραμματείες του Κόμματος, στα Γραφεία των Περιφερειακών Οργανώσεων, στα Γραφεία της ΟΝΝΕΔ και στη Μηχανογράφηση.

Η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις επί του καταλόγου, σύμφωνα με την απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, λήγει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 12η μεσημβρινή. Πιθανές ενστάσεις υποβάλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή, στα Κεντρικά Γραφεία του κόμματος (Ρηγίλλης 18) ή στο fax 210-7418197.