Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Ομόφωνη Απόφαση Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του εκτάκτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου, κ. Δημήτρης Σιούφας, ανακοινώνει την ομόφωνη απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής προς τις Οργανώσεις του Κόμματος.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Προς τις Οργανώσεις του Κόμματος:
«Βρισκόμαστε στην πορεία προς το Έκτακτο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου και τις εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας του Κόμματος. Στην πορεία αυτή προς το Συνέδριο και τις εκλογές, τόσο τα Κεντρικά, όσο και τα Περιφερειακά Όργανα του Κόμματος έχουν υποχρέωση να λειτουργήσουν με δημοκρατική ευαισθησία και απόλυτη ουδετερότητα απέναντι σε κάθε υποψήφιο-υποψήφια.

Στο πλαίσιο των αυτονόητων αυτών αρχών, όλες οι οργανώσεις του Κόμματος (περιφερειακές, τοπικές και τομεακές) έχουν υποχρέωση να παρέχουν σε κάθε υποψήφιο-υποψήφια τις διευκολύνσεις που ενδεχομένως να ζητηθούν, χωρίς διακρίσεις, αλλά με αντικειμενικότητα, προθυμία και δημοκρατική ευαισθησία.

Τηρώντας, με τρόπο απόλυτο και εμφανή, τις αρχές αυτές, είναι βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι, από την επόμενη, πιο ισχυρή, με σφυρηλατημένους τους δεσμούς ενότητας, ομοψυχίας και συνοχής.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδειχθούμε όλες και όλοι αντάξιοι των περιστάσεων».

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ