Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Επικύρωση Οριστικού Καταλόγου Συνέδρων

Σε συνέχεια της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, η Οργανωτική Επιτροπή του Εκτάκτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου, που συνεδρίασε χθες υπό την Προεδρία του κ. Δημήτρη Σιούφα, επεκύρωσε τον οριστικό κατάλογο των συνέδρων, ο οποίος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία Οργανωτικού και στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης (τηλ. 210 – 7418160).