Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Αποφάσεις Οργανωτικής Επιτροπής


1. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου έχουν όλα τα μέλη του κόμματος.

2. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου το αργότερο ως την 20η ώρα της 15ης Οκτωβρίου 2009.
Για να γίνει και τυπικά δεκτή η υποψηφιότητα, πρέπει να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο ως την 20η ώρα της 22ης Οκτωβρίου 2009, συνοδευόμενη από τις υπογραφές 50 Συνέδρων.
Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υπογράψει μία μόνον υποψηφιότητα.