Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Δήλωση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής κ.Δ.Σιούφα

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Εκτάκτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου, κ. Δημήτριος Σιούφας έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Εκτάκτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου, απέστειλα σήμερα στον Πρόεδρο του Κόμματος κ. Κώστα Καραμανλή και στους τέσσερις εγκύρως υποβαλόντες υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος, το τελικό κείμενο της πρότασης προς έγκριση από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αφορά τα προς αναθεώρηση άρθρα του Καταστατικού, τα σχετικά με την εκλογή του νέου Προέδρου του Κόμματος.

Η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε κατά πιστή εφαρμογή της κοινής συμφωνίας των τεσσάρων υποψηφίων της 16ης Οκτωβρίου. Δεν περιλαμβάνει τις μεταγενέστερα υποβληθείσες, από τους υποψηφίους κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο και κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, προτάσεις, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην αναθεώρηση του άρθρου 4 του Καταστατικού του Κόμματος.

Πέραν της προτάσεως για τα προς αναθεώρηση άρθρα του Καταστατικού, στον Πρόεδρο του Κόμματος και στους τέσσερις υποψηφίους για την Προεδρία του Κόμματος απεστάλη, επίσης, και ο κανονισμός εργασιών του Εκτάκτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου, τον οποίον επίσης θα εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.

Η Νέα Δημοκρατία προχωρά συντεταγμένα στο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου και τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου με τρόπο που εξασφαλίζει την ενότητα και τη συνοχή της».