Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Συνεδρίαση Επιτροπής Συνεδρίου

Συνεδρίασε χθες η Οργανωτική Επιτροπή του Έκτακτου Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου υπό την Προεδρία του κ. Δημήτρη Σιούφα και συζήτησε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εμπροσθέσμως μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου.

Υπεβλήθησαν 110 ενστάσεις

εκ των οποίων

37 έγιναν αποδεκτές
58 απερρίφθησαν και
15 ήταν άνευ αντικειμένου